Vertrouwenscontactpersoon

Triami wil een laagdrempelige vereniging zijn waar al haar leden sportief en veilig kunnen sporten. Al onze trainers en bestuursleden hebben zich gecommitteerd aan onze gedragregels voor veilig en vertrouwd sporten.

Mocht er toch sprake zijn van, of een vermoeden zijn van, grensoverschrijdend gedrag dan kan je altijd contact opnemen met onze vertrouwenscontactpersoon Leoniek Damman-Vrielink via vertrouwenscontactpersoon@triami.nl

Leoniek is in het dagelijks leven werkzaam als historicus, en is een actief sporter bij onze vereniging. Ze zal een onafhankelijk en vertrouwelijk, luisterend oor bieden, en je waar nodig verder verwijzen.

Je kunt ook altijd terecht bij de vertrouwenscontactpersonen van het NOC*NSF via www.centrumveiligesport.nl/doelgroepen/sporters